Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

αναρτήθηκε στις 9 Νοε 2016, 7:55 π.μ. από το χρήστη Admin 6
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ

Θέματα:
 (α)  Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 (β)  Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016.


Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Θεόδωρος Τζιοβάνης
Comments