Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

αναρτήθηκε στις 1 Σεπ 2016, 2:59 π.μ. από το χρήστη Admin 6   [ ενημερώθηκε 2 Σεπ 2016, 2:51 π.μ. ]


Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:00 π.μ.

Θέμα:         (α)    Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016.
                  (β)    Οι περί Προστασίας της Υγείας ( Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2016.


Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Πολύβιος Πολυβίου

Comments