Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

αναρτήθηκε στις 4 Ιουλ 2016, 3:34 π.μ. από το χρήστη Admin 8   [ ενημερώθηκε 5 Ιουλ 2016, 11:42 μ.μ. ]
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, 11:15 π.μ.

Θέμα:         (α)    Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016.
                  (β)    Οι περί Προστασίας της Υγείας ( Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2016.


Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Θ.Τζιοβάνης

Comments