Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

αναρτήθηκε στις 6 Απρ 2016, 7:44 π.μ. από το χρήστη Admin 6   [ ενημερώθηκε 7 Απρ 2016, 10:13 μ.μ. ]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Τρίτη 12 Απριλίου 2016, 9:30 π.μ

Θέμα:
Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.
Προσθήκη θέματος: Οι περί της Διαχείρισης της Εκτελεστικής Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016.

Συνεχίση της συζήτησης και τοποθέτηση.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κώστας Χριστοφίδης
Comments