Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2016, 11:31 μ.μ. από το χρήστη Admin 3
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών
Τρίτη 12 Απριλίου 2016, 10:00 π.μ

Θέμα:
Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κώστας Χριστοφίδης
Comments