Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

αναρτήθηκε στις 18 Νοε 2016, 2:17 π.μ. από το χρήστη Admin 6   [ ενημερώθηκε 22 Νοε 2016, 12:48 π.μ. ]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ.  

Θέματα:

1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.

2. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.


Εκπρόσωπος OEB:
Ανθή Χαραλάμπους

Comments