Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

αναρτήθηκε στις 7 Νοε 2016, 7:15 π.μ. από το χρήστη Admin 6

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ.  

Θέμα:

1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμος τους 2016.

Εκπρόσωπος OEB:
Κυριάκος Αγγελίδης

Comments