Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 22 Ιουν 2016, 1:46 π.μ. από το χρήστη Admin 8   [ ενημερώθηκε 22 Ιουν 2016, 2:07 π.μ. ]
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, 9:00 π.μ.

Ημερήσια Διάταξη:

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
  1. Ο Περί Φολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικό) Νόμος του 2016.
  2. Ο Περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.
  3. Ο Περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.
  4. Ο Περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2016.
  5. Ο Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
  6. Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016.
Εκπρόσωπος ΟΕΒ: 
κ. Mάρκος Καλλής

Comments