Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού

αναρτήθηκε στις 7 Μαρ 2016, 10:53 μ.μ. από το χρήστη Admin 3   [ ενημερώθηκε 8 Μαρ 2016, 1:38 π.μ. ]
8 Μαρτίου 2016 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού
7 Μαρτίου 2016, ώρα 9.00 πμ.

Θέμα:
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 
Ο Περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος του 2015.
Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2011.
Ο Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011
Ο Περί Κτηματολογίου και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011.
Ο Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή κα εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2011 

Εκπρόσωποι ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης, Αλέξανδρος Διογένους, Σταύρος Λεπτός

Όλοι οι φορείς χαιρέτισαν την προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (leasing). Παράλληλα, καταγράφηκε η ανάγκη για να γίνουν τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την ερχόμενη βδομάδα.