Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 4 Απρ 2016, 3:55 π.μ. από το χρήστη Admin 6
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
6 Απριλίου, 2016, 11.00 π,μ

Θέματα:

Θέματα προς συζήτηση:
(α) Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
(β) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2015.
(γ) Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2015.

Εκπρόσωποι ΟΕΒ:
Αντώνης Φραγκούδης
Σταύρος Λεπτός

Comments