Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 27 Μαρ 2016, 10:46 μ.μ. από το χρήστη Admin 6   [ ενημερώθηκε 28 Μαρ 2016, 2:45 π.μ. ]
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
30 Μαρτίου 2016, 11:40 π.μ

Θέματα προς συζήτηση:
(α) Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
(β) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2015.
(γ) Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2015.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κυριάκος Αγγελίδης
Comments