Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 11 Ιαν 2017, 3:53 π.μ. από το χρήστη Admin 6


Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ

Θέμα:

1. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2016.


Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Θα οριστεί.

Comments