Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

αναρτήθηκε στις 30 Ιουν 2016, 3:52 π.μ. από το χρήστη Admin 8   [ ενημερώθηκε 1 Ιουλ 2016, 12:01 π.μ. ]
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, 9:00 π.μ.

Θέματα:     1.    Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικό Νόμος του 2016.

                 2.    Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Τέλους Κατανάλωσης 
                        στον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2016.         

Εκπρόσωπος ΟΕΒ: 
Κ. Αγγελίδης

Comments