ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επικαιροποιημένα προκαταρκτικά στοιχεία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) 2018

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ημερομηνίας 09/10/2018, και σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα ακόλουθα:

  • Οι προκαταρκτικές ενδείξεις σε σχέση με την διακύμανση του πληθωρισμού, καταδεικνύουν για το έτος 2017 αύξηση ύψους μεταξύ 1,3% – 1,4%.
  • Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα πάντα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, αναμένεται ότι η αύξηση λόγω ΑΤΑ θα ανέλθει μεταξύ του 0,65% και 0,7% επί των ολικών μισθών.

Η ΟΕΒ αναμένεται να προβεί σε νέα ενημέρωση των μελών της αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2019.

Για διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, τηλ.: 22 665102.