ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Ιανουάριος 2018

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2018 έφτασε τα 35.989 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2018 μειώθηκε στα 29.812 πρόσωπα σε σύγκριση με 30.591 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 6.850 προσώπων ή 16,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.546 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 1.122), του εμπορίου (μείωση 1.109), της μεταποίησης (μείωση 618), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 556) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 743).


Περισσότερες πληροφορίες στο Ανακοινωθέν της Στατιστικής Υπηρεσίας:

https://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/ED975DE0C0449E74C225822B003DF33E?OpenDocument&L=G