ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη του ερευνητικού προγράμματος «EMPOWER»

Στις 6 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου το kick-off meeting του ερευνητικού προγράμματος «EMPOWER – Empowering the Cyprus power system with sustainable and intelligent technologies», στο οποίο συμμετέχει και η ΟΕΒ. Το έργο «EMPOWER» αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος της Κύπρου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής με τη βοήθεια των οποίων θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου σε πραγματικό χρόνο.  Επίσης, διαμέσου του έργου θα εξεταστούν διάφορες τεχνολογίες αποθήκευσης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ που μπορεί να  διεισδύσει στο απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του. Επομένως, θα ενισχυθεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος. Με τον εκσυγχρονισμό που θα επιτευχθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω των διαφόρων τεχνολογιών αναμένεται ότι πέρα από τεχνοοικονομικά οφέλη θα υπάρξουν και πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την Κύπρο.

Στο έργο συμμετέχουν το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου ΚΟΙΟΣ, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Deloitte, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η T.P. Aeolian Dynamics και η Phoebe Research and Innovation.

Το έργο INTEGRATED/0916/0035 αναμένεται να διαρκέσει 3 χρόνια και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.