ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη Σχεδίου Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

Τέθηκε σε εφαρμογή από τις 8 Οκτωβρίου, 2018 το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 2400 εγκαταστάσεις θερμομόνωσης οροφής. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 25% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε κατοικία δύναται να ανέλθει στα 1,250 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Ο Οδηγός του Σχεδίου: Σχέδιο Θερμομόνωσης Οροφής