ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη νέου Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού».

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τις 16 Απριλίου 2018 ή μέχρι διάθεσης της δυναμικότητας που ορίζεται στο Σχέδιο για την κάθε Τεχνολογία ΑΠΕ.

Η διαθέσιμη συνολική ισχύς που δύναται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι 212,5 MW και η μέγιστη δυναμικότητα ανά τεχνολογία είναι:

  • φωτοβολταϊκα πάρκα συνολικής ισχύος 120 MW, με μέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα 8 MW
  • αιολικά συστήματα 17.5 MW, με μέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα 17,5 MW
  • παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα 5 MW, με μέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα 5 MW
  • ηλιοθερμικά συστήματα 50 MW, με μέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα 50 MW
  • συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας 20 MW, με μέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα 20 MW

Σημειώνεται ότι για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ανάλογα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cywww.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ, από τα γραφεία του ΔΣΜΚ και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Σχεδιο Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας