ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη εργασιών του Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει την έναρξη εργασιών του γραφείου της στη Λεμεσό για εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών της στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Επικεφαλής του γραφείου είναι η κυρία Άντρια Λαού.

Ως ο εκπρόσωπος του Εργοδοτικού και Επιχειρηματικού κόσμου στην Κύπρο, η ΟΕΒ ενισχύει την παρουσία της στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Απώτερος στόχος είναι η άμεση και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου των δύο επαρχιών. Οι υπηρεσίες τις ΟΕΒ που θα προσφέρονται στις επιχειρήσεις-μέλη της που είναι εγκατεστημένες σε Λεμεσό και Πάφο συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους ακόλουθους τομείς:

1. Εργασιακές Σχέσεις και Εργατική Νομοθεσία.
2. Επίλυση Προβλημάτων, Λόμπιγκ και Επικοινωνία.
3. Υπηρεσίες για Ενέργεια και Περιβάλλον.
4. Κατάρτιση/ Εκπαίδευση Στελεχών.
5. Εναρμόνιση με νομικές υποχρεώσεις/ χρηματοδοτικά Προγράμματα/ Οδηγίες.
6. Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Δικτύωση/ Εξωστρέφεια.
7. Συνεχή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Λεμεσού – Πάφου εδώ.