ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Νοέμβριος 2017

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Νοέμβριος 2017

Ετήσια Μεταβολή 0,2%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Νοέμβριο αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2016, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, σημειώθηκε αύξηση 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επισυνάπτονται περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, 12 Δεκεμβρίου 2017