Ανανέωση Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΕΒ


3 Δεκεμβρίου, 2013 


Προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της ΟΕΒ


Κυρίες/Κύριοι,

Ανανέωση Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΕΒ 

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού, κάθε χρόνο αποχωρεί (με δικαίωμα επανεκλογής) το 1/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) με σκοπό να παρέχεται η ευκαιρία σε όσα μέλη του ΔΣ επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσία, να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εκλογή στο σημαντικό αυτό συλλογικό όργανο της ΟΕΒ.

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής και ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος είναι ex officio μέλη της ΕΕ και δεν υπόκεινται στη σχετική διαδικασία. Συνεπώς, από τα υπόλοιπα 15 μέλη επηρεάζονται τα πέντε αρχαιότερα.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, θα διεξαχθούν εκλογές, σε περίπτωση που περισσότερα από πέντε μέλη του ΔΣ εκφράσουν ενδιαφέρον για εκλογή τους στην ΕΕ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του ΔΣ με εξαίρεση τα ex officio και τα επίτιμα, εκτός αν παράλληλα είναι μέλη του ΔΣ της ΟΕΒ και με άλλη ιδιότητα, δηλαδή ως εκπρόσωποι Συνδέσμου ή κάτοχοι «ελεύθερης θέσης». Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται γυναίκες και νέοι επιχειρηματίες μέλη του ΔΣ που έχουν χρόνο και διάθεση για προσφορά, να υποβάλουν υποψηφιότητα και να διεκδικήσουν εκλογή.

Οι πέντε εκλεγέντες θα υπηρετήσουν τριετή θητεία, δηλαδή από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2016, εκτός εάν παραιτηθούν ή χάσουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του μέλους της ΟΕΒ ή του ΔΣ.

Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε υποψηφιότητα για εκλογή στην ΕΕ, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω δήλωση και την αποστείλετε στην ΟΕΒ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, 2013 στις 16:00 (Φαξ: 22 669459, e-mail:info@oeb.org.cy). Επίσης μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα ηλεκτρονικά, μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oeb.org.cy/ektelestiki

Οποιαδήποτε δήλωση ενδιαφέροντος παραληφθεί μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας, δεν θα ληφθεί υπόψιν και ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία ως υποψήφιος.

--- Επισυνάπτεται κατάλογος των υφιστάμενων μελών της ΕΕ όπου με μαύρα έντονα γράμματα σημειώνονται τα πέντε αρχαιότερα μέλη, τα οποία θα πρέπει να αποστείλουν την πιο κάτω δήλωση εάν ενδιαφέρονται για επανεκλογή.


Με εκτίμηση,


ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΛΙΚΟΣ
Γενικός Διευθυντής


ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΗΣ ΟΕΒ


ĉ
Admin 3,
2 Δεκ 2013, 3:35 π.μ.
Comments