ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκστρατεία Τμήματος Φορολογίας – Επισκέψεις σε Υποστατικά Επιχειρήσεων

Με ανακοίνωση του το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για αύξηση της εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης, Λειτουργοί του Τμήματος θα πραγματοποιήσουν, σε παγκύπρια βάση, από τις αρχές του Αυγούστου 2017, επισκέψεις σε υποστατικά επιχειρήσεων.
Σκοπός των επισκέψεων είναι η ενημέρωση των φορολογουμένων σε σχέση με φορολογικές υποχρεώσεις που πιθανόν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, η παροχή πληροφοριών καθώς και η ανανέωση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους φορολογούμενους και προκειμένου να υπάρξουν οι ελάχιστες καθυστερήσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επισκέψεις θα είναι κατά το δυνατό μικρής χρονικής διάρκειας. Ως εκ τούτου, καλούμε τους φορολογούμενους να συνεργαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τους Λειτουργούς του Τμήματος, οι οποίοι θα επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις που θα τους ζητηθούν.
Πρόθεση του Τμήματος Φορολογίας είναι η συστηματική πραγματοποίηση τέτοιων επισκέψεων, ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν αδυναμίες φορολογικής συμμόρφωσης και να δίνονται οι απαραίτητες λύσεις σε συνεργασία με τους φορολογούμενους.

Εκστρατεία Τμήματος Φορολογίας με Επισκέψεις στα Υποστατικά Επιχειρήσεων