ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2019

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πληροφορεί, μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τους Κύπριους εργοδότες ότι κατά τον Σεπτέμβριο 2019, θα διεξάγεται εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών.

Διευκρινίζεται ότι στα υποστατικά περιλαμβάνονται κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας κρεάτων, ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών καθώς και τυροκομεία, οινοποιεία, ζυθοποιεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και άλλα συναφή υποστατικά.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η μείωση του υψηλού δείκτη συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα, η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία σχεδιάστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα και αιχμηρές επιφάνειες, τα γλιστρήματα και παραπατήματα, τις πτώσεις από ύψος και την παγίδευση/σύνθλιψη από επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η διαφωτιστική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που αφορά την Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τις πιο πάνω κύριες αιτίες ατυχημάτων και την ασφαλή χρήση και αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθεωρήσεις, επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο με τα Σημεία Ελέγχου.

Επιπλέον, επισυνάπτεται Πρακτικός Οδηγός για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις που ετοιμάστηκε από το ΤΕΕ και περιλαμβάνει σχετικό Πίνακα Ελέγχου για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών (Βλ. σελ. 56).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την αρμόδια Επιθεωρήτρια Εργασίας κα Μαρία Δημητριάδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdemetriadou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405619 και 22405615.