Έρευνα ΟΕΒ - Ανησυχίες / Προβλήματα Επιχειρήσεων

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2013, 3:37 π.μ. από το χρήστη Admin 3   [ ενημερώθηκε 29 Μαρ 2013, 3:54 π.μ. ]
29 Μαρτίου 2013

Σκοπός της έρευνας, είναι η διαπίστωση των σημαντικότερων προβλημάτων των επιχειρήσεων - μελών της ΟΕΒ λόγω της πρόσφατης απόφασης του Eurogroup και των συνεπαγόμενων αποφάσεων για εφαρμογή της.

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το πιό κάτω ερωτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013. Επίσης, το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί και να σταλεί στο φαξ 22669459 ή στο email mgregoriou@oeb.org.cy (βλ. συνημμένο).

Έρευνα ΟΕΒ - Ανησυχίες / Προβλήματα Επιχειρήσεων


ĉ
Admin 3,
29 Μαρ 2013, 3:37 π.μ.
Comments