Οι κοινές προτεραιότητες των επιχειρηματικών οργανώσεων Κύπρου, Πολωνίας και Δανίας

αναρτήθηκε στις 25 Ιουλ 2011, 10:36 μ.μ. από το χρήστη Admin 3   [ ενημερώθηκε 25 Ιουλ 2011, 10:45 μ.μ. ]
26 Ιουλίου 2011

Με την ευκαιρία ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τρίο των χωρών Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές οργανώσεις των άλλων δύο χωρών προχώρησαν στην ετοιμασία της έκδοσης (στην αγγλική) “Reform Growth in the EU – Trio business recommendations”.

Η έκδοση παρουσιάζει τις κοινές προτεραιότητες που θα προωθηθούν κατά την περίοδο της 18μηνης προεδρίας από τις επιχειρηματικές οργανώσεις των τριών χωρών. Οι προτεραιότητες βασίζονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με στόχο την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής οικονομίας σύμφωνα με τη Στρατηγική 2020.

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας με τεράστια συνεισφορά στην ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι οι εισηγήσεις των επιχειρήσεων συμβάλουν στη λήψη των ορθών πολιτικών αποφάσεων ούτως ώστε η Ευρώπη να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανόρθωση της παγκόσμιας οικονομίας.

Πιο κάτω μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο της έκδοσης.
Ċ
Admin 3,
25 Ιουλ 2011, 10:44 μ.μ.
Comments