2ο EΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

αναρτήθηκε στις 1 Ιουν 2011, 11:14 μ.μ. από το χρήστη Admin 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

2ο EΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

3 Ιουνίου 2011, 12.00π.μ-14.00μ.μ

 

Πληροφορείσθε ότι η ΟΕΒ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, διοργανώνει στις 3 Ιουνίου 2011 στα γραφεία της ΟΕΒ, παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση του προσχεδίου του 2ου Εθνικού Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) που πρόκειται να υποβληθεί σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι τις 30.6.2011.

 

Τον Ιούνιο του 2007 η Κύπρος υπέβαλε το 1ο ΣΔΕΑ στην Επιτροπή της Ε.Ε, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μια σειρά από μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον Βιομηχανικό Τομέα, Οικιακό και τον Τομέα Υπηρεσιών.

 

Η Κύπρος μέσω του 2ου Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση υποβάλλει παράλληλα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020, παραθέτοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέτρα υλοποίησης.

 

Kατά την διάρκεια της παρουσίασης, τα παρευρισκόμενα μέλη της ΟΕΒ θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας με σκοπό τη διαμόρφωση τυχόν εισηγήσεων, προτού υποβληθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν συπληρωμένη στην ΟΕΒ την δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.
ĉ
Admin 3,
1 Ιουν 2011, 11:19 μ.μ.
Comments