Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ

αναρτήθηκε στις 24 Μαΐ 2012, 11:17 μ.μ. από το χρήστη Admin 3   [ ενημερώθηκε 25 Μαΐ 2012, 12:52 π.μ. ]

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
24 Μαΐου, 2012 και ώρα 19:00, Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ 


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς την ηγεσία και τα μέλη της Οργάνωσής σας, αλλά και τις ευχαριστίες μου για την μέχρι σήμερα συνεργασία μας.

Η ΟΕΒ ήταν και παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες του συστήματος εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα εν μέσω των συστημικών προβλημάτων στην ευρωζώνη, ο ρόλος της ΟΕΒ και των οργανώσεων μελών της στην διαχείριση των δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης για την κυπριακή οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος σας στην προσπάθεια για σταθεροποίηση και έξοδο από την οικονομική κρίση με έμφαση στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση για τον κάθε πολίτη αξιοπρεπούς εργασίας σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας. Από την αρχή και παρά τη στενότητα στα δημόσια οικονομικά, επιδιώξαμε έμπρακτα, με μια σειρά από παρεμβάσεις και σχέδια, την στήριξη της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Δώσαμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για διατήρηση των θέσεων εργασίας και πρόσληψη ανέργων. Ταυτόχρονα, αναλάβαμε πρωτοβουλίες για στήριξη της απασχόλησης για επαγγελματική καθοδήγηση των ανέργων και για καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε το νέο σχέδιο πρόσληψης ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους.

Τα σχέδια, πέραν του ότι βοήθησαν χιλιάδες άνεργους να βρουν εργασία και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, βοήθησαν ταυτόχρονα και τις επιχειρήσεις μέσω της διοχέτευσης εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του κρατικού προϋπολογισμού. Σχεδόν 9 χιλιάδες άνεργοι βρήκαν απασχόληση μέσα από τα σχέδια αυτά και αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο επιχειρηματικός κόσμος ανταποκρίθηκε. 


Η κρίση ανάδειξε και αναδεικνύει κενά και αδυναμίες στην δομή και λειτουργία της αγοράς εργασίας της Κύπρου. Η πολιτική παραχώρησης αδειών για απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες η οποία σαφώς αφορούσε προσωρινό μέτρο, έγινε μόνιμη επιλογή για κάποιες επιχειρήσεις και τομείς της οικονομίας. Αντί της βελτίωσης των τρόπων λειτουργίας και οργάνωσης του προσωπικού, αντί της επένδυσης για αναβάθμιση της παραγωγικότητας, αντί της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, στηρίξαμε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη σε φτηνό ανειδίκευτο προσωπικό από τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα η αξιοποίηση της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων και η πρόσληψη κοινοτικών εργαζομένων σε διάφορους τομείς της οικονομίας δεν είχε πάντοτε ως αφετηρία τα ψηλά επαγγελματικά προσόντα, τις καλύτερες γνώσεις και δεξιότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός αντικατάστασης κυπρίων και ως μηχανισμός εργοδότησης κοινοτικών με όρους εργασίας έξω από τα συμφωνηθέντα πλαίσια και τη νομοθεσία για την ισότητα της μεταχείρισης. 

Σ΄ αυτό το σκηνικό της αγοράς εργασίας ευνοήθηκε και η αδήλωτη και παράνομη εργασία. Είναι πιστεύω συλλογική ευθύνη των συντελεστών της κυπριακής οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων να εργαστούμε έτσι που αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Χρειάζεται να κάνουμε την ενδοσκόπηση μας, να δούμε την κρίση ως πρόκληση και να διορθώσουμε τα κακώς έχοντα. Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον πιέζει τις επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους, ταυτόχρονα όμως αυτό το δύσκολο περιβάλλον επιδρά και στους εργαζόμενους. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρεί ότι η έξοδος από τις δυσκολίες απαιτεί διάλογο, συγκλίσεις και συναινέσεις. Μονομερείς ενέργειες, παραβιάσεις συμφωνηθέντων, παραβιάσεις νομοθεσιών κάθε άλλο παρά βοηθούν στη διατήρηση της απαραίτητης κοινωνικής και εργατικής ηρεμίας. Θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω ότι πολύ πρόσφατα εσείς οι συντελεστές του συστήματος εργασιακών σχέσεων δώσατε ένα ισχυρό μήνυμα ότι μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις. Αναφέρομαι στην ειδική συμφωνία ανωτάτου επιπέδου σ΄ ότι αφορά τα ζητήματα της ΑΤΑ και των μισθολογικών αυξήσεων. Ευθύνη όλων μας είναι να συνεργαστούμε για πλήρη εφαρμογή εκείνης της συμφωνίας. 

Πρόσθετα προς αυτή την συμφωνία με την κοινή εργασία όλων μας παρά τις διαφωνίες και τις επιμέρους διαφορετικές απόψεις με τα νομοσχέδια που καταθέσαμε και ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων βελτιώσαμε την λειτουργικότητα του συστήματος εργασιακών σχέσεων και τονίσαμε τον ρόλο της παρέμβασης των οργανωμένων συνιστώσων του συστήματος στη διαδικασία της οργάνωσης και της συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων. Αυτά τα θετικά παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι όταν πρυτανεύει η φωνή της ισορροπίας της σύνεσης και του κοινού συμφέροντος έχουμε λύσεις και απαντήσεις. 

Απευθυνόμενη σήμερα στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ θέλω να δώσω το μήνυμα ότι στο δικό μας χέρι είναι, εργοδοτών, συντεχνιών και κυβέρνησης να μην αφήσουμε την άρνηση και τα άκρα να επικρατήσουν. Να βρούμε λύσεις, λύσεις που θα σέβονται το εργασιακό και κοινωνικό κεκτημένο και ταυτόχρονα θα βοηθούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα προβλήματα.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας, θα παρεμβαίνουμε με βελτιωτικές τροποποιήσεις εκεί και όπου χρειάζεται αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και ταυτόχρονα να υποβοηθούμε την εξεύρεση λύσεων στα πλαίσια της ανανέωσης και συνομολόγησης των συλλογικών συμβάσεων, λύσεις που θα συμβάλλουν στο ξεπέρασμα των δυσκολιών.


Αγαπητοί φίλοι,

Σε μερικές βδομάδες η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και προώθηση της κοινωνικής συνοχής, αντανακλούνται και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Ως κύρια προτεραιότητα έχει καθοριστεί η «Καλύτερη Ευρώπη», με έμφαση να δίδεται τόσο στην αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη, όσο και στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Στα πλαίσια αυτά, οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον τομέα της απασχόλησης αφορούν την επένδυση σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με έμφαση στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της ανεργίας ανάμεσα στους νέους και την ενίσχυση της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους στόχους για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τέλος, θέλω να ευχηθώ όπως οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σας στεφθούν με επιτυχία και να ευοδωθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες σας.

Comments