ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισφορές στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εφόρου Φορολογίας για εφαρμογή του ΓεΣΥ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει προβεί σε σειρά διαβημάτων με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών της.

Συγκεκριμένα, κατόπιν συναντήσεων αλλά και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), η ΟΕΒ έχει καταγράψει αριθμό ερωτημάτων/διευκρινήσεων και έχει απευθυνθεί στα αρμόδια τμήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εφόρου Φορολογίας με σκοπό να διασαφηνιστούν κατά τρόπο επίσημο.

Επισυνάπτονται για ενημέρωση σας τα εξής:

1. Επιστολή ΟΕΒ προς Έφορο Φορολογίας
2. Επιστολή ΟΕΒ προς Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Απαντητική Επιστολή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. Ενημερωτική Εγκύκλιος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)

 

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η απάντηση στην επιστολή της ΟΕΒ από τον Έφορο Φορολογίας. Σημειώνεται περαιτέρω ότι με την παραλαβή των απαντήσεων αυτών η ΟΕΒ θα προχωρήσει με την έκδοση εγκυκλίου με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&Α) για πληρέστερη ενημέρωση σας.