ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ εκτοξεύουν το εργατικό κόστος

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με εγκύκλιο της ενημέρωσε όλα τα Μέλη της ότι κατά το 2019 επέρχεται αύξηση στις εισφορές εργοδοτών και εργοδοτουμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), καθώς και έναρξη καταβολής εισφορών για σκοπούς Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).

Αύξηση εισφορών στο ΤΚΑ

Σύμφωνα με τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο από 1/1/2019 οι εκατέρωθεν εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στο ΤΚΑ αυξάνονται κατά 0,5%, από 7,8% σε 8,3%, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργοδοτούμενου.

Έναρξη καταβολής εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ

Σύμφωνα με τον Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, εντός του 2019 ξεκινά η καταβολή εισφορών εργοδοτών και μισθωτών για σκοπούς του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Συγκεκριμένα, από την 1/3/2019 ο εργοδότης θα εισφέρει 1,85% επί των αποδοχών του μισθωτού, ενώ ο μισθωτός θα εισφέρει 1,70%. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος να καταβάλλει τις δικές του εισφορές, αλλά και τις εισφορές του μισθωτού αποκόπτοντας το σχετικό ποσό από τον μισθό του, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι εισφορές θα καταβάλλονται επί του συνόλου των αποδοχών του μισθωτού, κατά την έννοια που δίδει σε αυτές ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος, μέχρι του ορίου των €180,000. Διευκρινίζεται πως δεν ισχύει ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ισχύει στην περίπτωση των εισφορών στο ΤΚΑ.

Το οικονομικό επιτελείο της ΟΕΒ άρχισε επεξεργασία των δεδομένων με στόχο την αποτίμηση των επιπτώσεων από την αύξηση του έμμεσου εργατικού κόστους εντός του πρώτου τριμήνου 2019 κατά 2.35%.

Το πρόσθετο κόστος είναι δυσβάστακτο και με σύνεση πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανές συνέπειες.