ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για Ορισμένες Τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας

Το Υπουργείο Οικονομικών διεξάγει δημόσια διαβούλευση για τροποποίηση ορισμένων προνοιών της νομοθεσίας για το ΦΠΑ (π.χ. ορισμός νομικού προσώπου, επέκταση αντίστροφης χρέωσης, νέες διατάξεις για κινητά τηλέφωνα, επιβαρύνσεις, κ.λ.π.). Το σχετικό νομοσχέδιο επισυνάπτεται μαζί με συνοδευτική επιστολή του Υπουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις τους στην ΟΕΒ (email: mgregoriou@oeb.org.cy ή στο Fax 22669459) το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2019.