ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για την Ασφάλεια Δικτύων και συστημάτων πληροφοριών

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Νομοσχεδίου που εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την «Οδηγία  2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση», και συμπεριλαμβάνει τα θέματα ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών «Οδηγία 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),  ως ισχύει, άρθρα 13α και 13β»

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής Νομοθεσίας με την Οδηγία NIS 1148/2016/EK, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό Νομοσχέδιο για ενημέρωση και τυχόν σχόλια ή/και παρατηρήσεις σας.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

Τα σχετικά έγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ στον σύνδεσμο http://www.ocecpr.org.cy/el/content/anakoinosi-dimosias-diavoyleysis-he-112017