ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δήλωση Διαστάσεων στα Αγαθά που οι Διαστάσεις έχουν Σχέση με την Τιμή του Αγαθού και τα Σύμβολα των Μονάδων Μέτρησης

Επισυνάπτεται επιστολή και ενημερωτικός οδηγός του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για το πιο πάνω θέμα το οποίο αφορά τα συσκευασμένα προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Ματθία Βαλανίδου στην Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου, τηλ. 22369857, mvalanidou@mcit.gov.cy).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ0001