ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιούλιος 2017

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε στις 99,2 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 15,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 13,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο 2017 ο δείκτης έφτασε τις 97,3 μονάδες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 14,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία – 20 Οκτωβρίου 2017