ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Digital Cyprus Conference

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Κάλυψη από τα ΜΜΕ του Digital Cyprus Conference που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018.

Η ΟΕΒ ήταν υποστορικτής της εκδήλωσης αλλά και της έρευνας για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου που παρουσιάστηκε στη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

Sigma, Τομές στα Γεγονότα:

 

InBusiness News: