ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού – Προκλήσεις για την ανάπτυξη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), διοργανώνουν διάλεξη με τίτλο «Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: Προκλήσεις για την ανάπτυξη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (RES Aggregators) – Εμπειρίες από το Βέλγιο».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018 μεταξύ των ωρών 16:00 – 17:30, στα γραφεία της ΟΕΒ, στη Λευκωσία.

Η διάλεξη αναμένεται να επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ (RES aggregators) στα πλαίσια λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, όπως οι τεχνολογίες και επιλογές αποθήκευσης ενέργειας. Οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ (RES aggregators) είναι οντότητες που εκπροσωπούν σωρευτικά πολλές Μονάδες ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών, ενδεχομένως σε διαφορετικές τοποθεσίες, με συνολικό σωρευτικό μέγεθος (εγκατεστημένη ισχύς) των Μονάδων ΑΠΕ έως 20 MW.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δρ. Michel Verschuere αναμένεται να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η βέλγικη εταιρεία YUSO, η οποία δραστηριοποιείται στο Βέλγιο από το 2012 ως φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ. Εξάλλου, ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβα αναμένεται να παρέμβει στη διάλεξη σε θέματα που σχετίζονται με τις διευθετήσεις της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου και το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως και τις 5 Νοεμβρίου, στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Gvce3Y5QVBlpiPlq2

Πληροφορίες : 02 Aggregator Διάλεξη