ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Το CSR Cyprus στο 1st European Business Education Summit

To Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus), μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), συμμετείχε με επιτυχία στο 1st European Business Education Summit το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 23/11/2017στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (European Pact 4 Youth) για τη περίοδο 2015-17, που αποτελεί πρωτοβουλία του CSR Europe. Συνολικά αναπτύχθηκαν 23,000 συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προσφέρθηκαν από τις επιχειρήσεις 160,000 ποιοτικές θέσεις μαθητείας, πρακτικής άσκησης και πρώτης απασχόλησης. Το CSR Cyprus συμμετέχει στην πρωτοβουλία καθώς αποτελεί ένα από τα 24 εθνικά δίκτυα του CSR Europe που έχει αναπτύξει σχετικό Σχέδιο Δράσης για την Κύπρο.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παραδόθηκε Κοινή Δήλωση-Δέσμευση (Joint Appeal) 58 CEOs ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk με την οποία τονίζουν την ανάγκη να επισπευθούν οι απαιτούμενοι μετασχηματισμοί που θα καταστήσουν τις συνεργασίες επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τη νέα νόρμα για την Ευρώπη.

Το Joint Appeal συνυπέγραψαν από την Κύπρο ο κ. Αντώνιος Αντωνίου, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία και ο κ. Ανδρέας Σαββίδης, CEO της CURIS Network, μέλη του CSR Cyprus. Επισης, ο κ. Σαββίδης παρευρέθηκε την Τετάρτη 22/11/2017 στη συνάντηση ευρωπαίων CEOs με την ΑΕ Βασιλιά των Βέλγων Φίλιππο, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του τόσο τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία όσο και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την πρωτοβουλία.

Επίσης, σε κοινή εκδήλωση των CSR Europe, Accountancy Europe και του GRI παρουσιάστηκε η ειδική έκδοση Policy & Reporting: Member State Implementation of the Directive 2014/95/EU. Η έκδοση παρουσιάζει το πως υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκη Οδηγία 2014/95/EU σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, στις χώρες της ΕΕ. Το CSR Cyprus, ως εθνικός εκπρόσωπος του CSR Europe, συμμετείχε στην προσπάθεια παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την Κύπρο. Η έκδοση θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του CSR Cyprus (www.csrcyprus.org.cy).


Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την έναρξη της Συνόδου και της συνάντησης με την ΑΕ Βασιλιά των Βέλγων Φίλιππο

photo1