ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προετοιμάστε έγκαιρα την επιχείρηση σας για το Brexit

Πώς θα προετοιμαστείτε για το Brexit

 

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 7 Μαΐου 2019

 

Ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΕΒ παραθέτει στο χώρο αυτό χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία των κυπριακών επιχειρήσεων για το Brexit.

 


Παρουσίες / Παρεμβάσεις εκπροσώπων της ΟΕΒ στα ΜΜΕ σχετικά με το Brexit

Σημειώνουμε επίσης, ότι το καθεστώς που περιγράφεται είναι προσωρινό και αφορά την 12μηνη περίοδο από 11μμ της 29ης Μαρτίου 2019 μέχρι την 29η Μαρτίου 2020. Κάτω από το καθεστώς αυτό, το 87% της αξίας των συνολικών εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υπόκειται σε δασμούς και μόνο το υπόλοιπο 13% των εισαγομένων προϊόντων θα δασμολογείται. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως κρέατα, κάποια είδη ψαριών, μηχανοκίνητα οχήματα, κεραμικά, λιπάσματα, καύσιμα, μπανάνες, ακατέργαστη ζάχαρη.

Το καθεστώς δεν θα ισχύει για προϊόντα που θα διακινούνται μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις στη Βρετανική οικονομία κατά την 12μηνη περίοδο εφαρμογής του μέχρι και την εισαγωγή ενός μόνιμου δασμολογικού καθεστώτος.