ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αύξηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναρξη καταβολής εισφορών ΓεΣΥ κατά το 2019

Επισυνάπτεται εγκύκλιος της ΟΕΒ που αφορά την αύξηση στις εισφορές εργοδοτών και εργοδοτουμένων  στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) καθώς επίσης και την έναρξη καταβολής εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ κατά το 2019.

Εγκύκλιος ΟΕΒ – Εισφορές ΤΚΑ & ΓΕΣΥ 2019