ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αύξηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου 2019

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναφορικά με την Αύξηση του Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Εγκύκλιος ΟΕΒ