ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Astra 92,8: Ο ΓΔ ΟΕΒ για τις εισφορές εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στο ΓΕΣΥ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2019

Astra 92,8: Ο ΓΔ ΟΕΒ για τις εισφορές εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στο ΓΕΣΥ