ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αρχές Ασφάλειας & Υγείας: Φυσικοί παράγοντες – Διακίνηση προσώπων & οχημάτων

Σεμινάριο ΟΕΒ:

ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 24 – 25 Ιανουαρίου 2018
Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:15
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος

 

H&S – Φυσικοί παράγοντες – διακίνηση προσσώπων και οχημάτων