ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναθεωρημένα Τέλη της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών

Πληροφορεισθε ότι η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί έγιναν στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει.

Οι υπό αναφορά Κανονισμοί και τα αναθεωρημένα τέλη επισυνάπτονται.

Τέλη – Μέτρα και Σταθμά