ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανάπτυξη Εθνικής στρατηγικής σε θέματα θέρμανσης και ψύξης

Με μεγάλη  επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017 στην ΟΕΒ, συνάντηση ανταλλαγής απόψεων μεταξύ  Συμβούλων της Υπηρεσίας Ενέργειας και εκπροσώπων Επαγγελματικών Συνδέσμων της ΟΕΒ, με θέμα την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής στα θέματα θέρμανσης και ψύξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης που αναπτύχθηκε από τους Συμβούλους της Υπηρεσίας Ενέργειας στα θέματα θέρμανσης και ψύξης σε τοπικό επίπεδο και στην συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση με θέμα τη δημιουργία κώδικα καλής πρακτικής για την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης στην Κύπρο.

 

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες πιο κάτω:

01 Development of Heating and Cooling Strategy at Local Level

02 Development of Heating and Cooling Strategy at Local Level

03 Installation and Operation of Heat Networks in Cyprus – a Code of Practice