ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανάλυση της Κυπριακής Νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τρόποι Υπολογισμού Παροχών

Σεμινάριο «Ανάλυση της Κυπριακής Νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τρόποι Υπολογισμού Παροχών»

 

Ημερομηνίες: 11 + 25 Φεβρουαρίου 2019

Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΗΙLΤΟΝ – Λευκωσία

Εκπαιδεύτής: Χρίστου Μιχαλάκης

 

Πρακτική Εφαρμογή της περί Κοιν. Ασφαλίσεων Νομοθεσίας στις Επιχειρήσεις