Νέα‎ > ‎

Επιτόκιο και Τόκος Υπερημερίας για καθυστερήσεις πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές

αναρτήθηκε στις 11 Ιαν 2017, 1:02 π.μ. από το χρήστη Admin 3
11 Ιανουαρίου 2017   

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 και 11 του Νόμου 123(Ι)/2012, ανακοινώνει τα επιτόκια για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017, σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές.
        • Επιτόκιο Αναφοράς: 0,00% όπως αυτό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
        • Επιτόκιο για τον υπολογισμό του νόμιμου τόκου υπερημερίας: 8,00%
Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας η σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου.
Ċ
Admin 3,
11 Ιαν 2017, 1:02 π.μ.
Comments