Νέα‎ > ‎

Δημόσιες Συμβάσεις: Εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου

αναρτήθηκε στις 26 Μαΐ 2016, 1:56 π.μ. από το χρήστη Admin 3
26 Μαϊου 2016 


Επισυνάπτονται για ενημέρωση σας, Εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις. 


Οι εγκύκλιοι αφορούν τα πιο κάτω θέματα:
  • Κανονισμοί περί Διαχείρισης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων
  • Προθεσμίες για τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων
  • Τήρηση Στοιχείων
  • Διαδικασίες για μικρά ποσά
  • Ο Ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
Ċ
Admin 3,
26 Μαΐ 2016, 1:56 π.μ.
Ċ
Admin 3,
26 Μαΐ 2016, 1:56 π.μ.
Ċ
Admin 3,
26 Μαΐ 2016, 1:56 π.μ.
Ċ
Admin 3,
26 Μαΐ 2016, 1:56 π.μ.
Ċ
Admin 3,
26 Μαΐ 2016, 1:56 π.μ.
Comments