ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Alpha News: Κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα για ΓεΣΥ ανοίγει η ΟΕΒ

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Alpha News: Κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα για ΓεΣΥ ανοίγει η ΟΕΒ.
Δηλώσεις του Προέδρου της ΟΕΒ κ. Γιώργου Πέτρου.