ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Alpha Ενημέρωση: «Τι εισάγουμε και τι εξάγουμε»

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Alpha Ενημέρωση: «Τι εισάγουμε και τι εξάγουμε»
Συζήτηση με το Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της ΟΕΒ κ. Αντώνη Φραγκούδη.