ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Alpha Ενημέρωση: «Πετρέλαιο vs Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Alpha Ενημέρωση: «Πετρέλαιο vs ΑΠΕ»
Συζήτηση με τον κ. Φάνο Καραντώνη, Πρόεδρο Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ). Ο ΣΕΑΠΕΚ είναι Μέλος της ΟΕΒ και ο κ. Καραντώνης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ.