ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Προκαταρκτικά στοιχεία για το 2017

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)

Προκαταρκτικά στοιχεία για το 2017

Κατόπιν σχετικής μελέτης που έχει διεξάγει η αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και για σκοπούς έγκαιρου προγραμματισμού των επιχειρήσεων που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα υπολογισμούς, οι ενδείξεις σε σχέση με την διακύμανση του πληθωρισμού καταδεικνύουν για το έτος 2017 αύξηση ύψους μεταξύ 0,6% και 0,7%.

2.    Συνεπώς, αναμένεται ότι η αύξηση των μισθών λόγω ΑΤΑ, σύμφωνα πάντα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, θα ανέλθει πέριξ του 0,3% με 0,35% επί των ολικών μισθών.

Η ΟΕΒ θα προβεί σε νέα ενημέρωση των μελών της αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Οικονομικών στις αρχές του Έτους.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, τηλ: 22 665102.